STOCK OWNERSHIP
  • Włodzimierz Lesiński 58,92%
  • Robert Gubała 5,00%
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny  11,91%
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 5,32%
  • others 18,85%
  • Add to favourites